Aanmelding

U kunt uw kind via de website of per email aanmelden bij Kinderpraktijk Harderwijk. Zodra uw aanmelding of vraag is ontvangen, nemen wij contact met u op. De persoonlijke gegevens van uw kind en uw hulpvraag worden genoteerd. Wij sturen u een aantal formulieren toe die u voorafgaand aan de intake (digitaal) dient in te vullen en te retourneren.

Intake

Nadat wij de ingevulde formulieren van u hebben ontvangen, nodigen wij u uit voor een gesprek variërend van 30 tot 60 minuten. In het gesprek bespreken we het ingevulde formulier en gaan we dieper in op uw hulpvraag.

Diagnostiek

Afhankelijk van de hulpvraag verrichten we verschillende onderzoeken. Het diagnostisch onderzoek kan bestaan uit: lichamelijk-, intelligentie-, spraak/taal-, persoonlijkheids- en sociaal-emotioneel onderzoek.

Behandeling

Naar aanleiding van het diagnostisch onderzoek stellen we samen met u en uw kind (en school) een behandelplan op.

Evaluatie

Wij evalueren tijdens en aan het einde van de behandeling. In het gesprek kijken we met u en uw kind naar de voortgang en de effectiviteit van de behandeling. Indien nodig betrekken we de school hierbij. Een keer per twee weken vindt er een multidisciplinair overleg in de praktijk plaats waarin wij de kinderen bespreken.