De orthopedagoog biedt ondersteuning aan kinderen, ouders en leerkrachten bij opvoed- en ontwikkelingsvragen. Er wordt geadviseerd, gediagnosticeerd en behandeld wanneer er sprake is van problemen in leren, gedrag en/of opvoeding die de ontwikkeling belemmeren. Hierbij kan gedacht worden aan het passend leren uiten van emoties, het omgaan met rouw- en verlieservaringen, passend omgang met leeftijdgenoten, het verminderen van eet-, slaap- en zindelijkheidsproblemen. Ook bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of ADHD kan een orthopedagoog hulp bieden.

Voor meer informatie over Annebet en de orthopedagogiek klik hier.