De Kinderergotherapeut houdt zich bezig met kinderen die moeilijkheden ondervinden in de uitvoer van hun dagelijkse activiteiten op fijn motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de mogelijkheid te kunnen leren. Deze dagelijkse handelingen kunnen plaatsvinden op het gebied van zelfredzaamheid, schoolse vaardigheden, sport of vrije tijd.

Door praktische training of adviezen op het gebied van sensorische informatieverwerking begeleidt een Kinderergotherapeut uw kind.

Voor meer informatie over Hilde en de ergotherapie klik hier.