Een coach hoogsensitiviteit is gespecialiseerd in begeleiden van ouders van hoogsensitieve kinderen die problemen ervaren op het gebied van gedrag, overprikkeling, eetproblemen, slaapproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn. 

De begeleiding zal voornamelijk bestaan uit het coachen van de ouders, zodat zij beter begrijpen wat hoogsensitviteit nu precies is en hoe zij met de hoogsensitiviteit van hun kind om kunnen gaan. Mocht het nodig zijn dan kan een kind ook individueel begeleid worden.

Voor meer informatie over Danielle en hoogsensitiviteit klik hier.